خرید و فروش و قیمت خودرو دنا معمولی در تهران

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۳
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مخصوص
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹(بدون خط و خش)
۱,۶۰۰ کیلومتر ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شاهین
دنا معمولی تیپ ۲
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در هروی
دنا معمولی تیپ ۲
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴
۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری در مجیدیه
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۷
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در شهرک دریا
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش در افسریه
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی مدل ۱۳۹۹ خاکستری متالیک مشابه صفر
۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در وردآورد
دنا معمولی مدل ۱۳۹۹ خاکستری متالیک مشابه صفر
دنا فروشی
۱۵۰ کیلومتر ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در اتحاد
دنا  فروشی
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در جمال‌زاده
دنا معمولی، مدل ۱۴۰۰
دنا معمولی، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در جمهوری
دنا معمولی، مدل ۱۴۰۰
دنا 96 فروش یا معاوضه
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهر قدس
دنا 96 فروش یا معاوضه
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۹
۲,۲۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در بریانک
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۹
دنا سالم و‌ تمییز
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جنت‌آباد شمالی
دنا  سالم و‌ تمییز
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در پاکدشت
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در دولت‌آباد
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهر قدس
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در چیتگر
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در اقدسیه
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی 99 در حد صفر
۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در مسعودیه
دنا معمولی 99 در حد صفر
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تهران‌سر
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶
دنا صفر خاکستری باکروز کنترل
۰ کیلومتر ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهرک ژاندارمری
دنا صفر خاکستری باکروز کنترل
قبلیبعدی