خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در تهران

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در کوی نوبنیاد
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تهرانپارس غربی
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در دهکده المپیک
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس توربو
۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در امام حسین(ع)
دنا پلاس توربو
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۴,۷۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در استاد معین
دنا پلاس تیپ ۱ توربو، مدل ۱۳۹۷
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
دنا پلاس تیپ ۱ توربو، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در آذربایجان
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۵۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ورامین
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهرک راه‌آهن
دنا پلاس سفید مدل ۱۴۰۰ خشک
۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در یافت‌آباد
دنا پلاس سفید مدل ۱۴۰۰ خشک
دنا پلاس توربو اتومات
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در نیاوران
دنا پلاس توربو اتومات
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهرک آپادانا
دنا پلاس توربو دنده ای صفر
۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۲۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ ساعت پیش در آذری
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس توربو
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سهروردی
دنا پلاس توربو
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۳۵,۵۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جوانمرد قصاب
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس توربو اتومات
۱۰۰ کیلومتر ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک آپادانا
دنا پلاس توربو اتومات
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در عبدل‌آباد
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۱ دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امامزاده حسن(ع)
دنا پلاس تیپ ۱ دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دنا اتومات مدل ١٤٠٠ مشکی
۰ کیلومتر ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک راه‌آهن
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سعادت‌آباد
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۹,۵۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
بعدی