خرید و فروش و قیمت خودرو فیات سی ینا در تهران

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در سازمان آب
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا تمیز و
۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پاتریس لومومبا
فیات سی ینا تمیز و
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهر قدس
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در خاوران
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۸۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش در خاوران
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در افسریه
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در اکباتان
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سبلان
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آبشار
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اختیاریه
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل۱۳۸۹
۲۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
فیات سی ینا، مدل۱۳۸۹
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام حسین(ع)
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در وردآورد
فیات سی ینا
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سعادت‌آباد
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر قدس
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا
۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ظفر
فیات سی ینا
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در هروی
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پردیس
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در رودهن
بعدی