خرید و فروش و قیمت خودرو هیوندای توسان ix 35 در تهران

هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در نیاوران
هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۷

هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در اقدسیه
هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۶

۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در فاطمی
هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۶

هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در زعفرانیه
هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

توسان فول آپشن

۲۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
توسان فول آپشن

هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در آبشار
هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۳

هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۲۳

۰ کیلومتر
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اقدسیه
هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۲۳

هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل۲۰۱۹

۰ کیلومتر
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در سهروردی
هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل۲۰۱۹

توسان ۲۰۱۱ سفید

۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در سعادت‌آباد
توسان ۲۰۱۱ سفید

هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۸ ساعت پیش در پاسداران
هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۷

توسان ix35 2400cc مدل ۲۰۱۴ معاوضه با سراتو

۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک آپادانا
توسان  ix35 2400cc  مدل ۲۰۱۴ معاوضه با سراتو

هیوندای توسان فول 2014

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در دانشگاه شریف
هیوندای توسان فول 2014

هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خانی‌آباد نو
هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

۱۳۵ کیلومتر
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در پاسداران
هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۶

۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در آجودانیه
هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۶

هیوندای توسان ix 35 2700cc، مدل ۲۰۱۰

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در اکباتان
هیوندای توسان ix 35 2700cc، مدل ۲۰۱۰

هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۴۲,۶۰۰ کیلومتر
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در شهرک پرواز
هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۷

هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲۳ ساعت پیش در سعادت‌آباد
هیوندای توسان ix 35 2000cc، مدل ۲۰۱۷

هیوندای توسان ix35 مدل 2014

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در ازگل
هیوندای  توسان ix35  مدل 2014

هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌سر
هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

فروش توسان ۲۰۱۷

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نیاوران
فروش توسان ۲۰۱۷

هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اقدسیه
هیوندای توسان ix 35 2400cc، مدل ۲۰۱۴

هیوندای توسان 2015 سفید

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در سعادت‌آباد
هیوندای توسان 2015 سفید
بعدی