خرید و فروش و قیمت خودرو جک J5 در تهران

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل 1395

۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در باغ فیض
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل 1395

جکJ5اتوماتیک1800ccمدل۱۳۹۴معاوضه هم دارم

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در نارمک جنوبی
جکJ5اتوماتیک1800ccمدل۱۳۹۴معاوضه هم دارم

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر لویزان
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در نارمک
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

جک ‌j5 مدل ۹۵ اقساط با شرایط آسان

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در نارمک
جک ‌j5 مدل ۹۵ اقساط با شرایط آسان
امکان خرید قسطی

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مجیدیه
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در چیتگر
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵ (بیرنگ)

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ابن بابویه
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵ (بیرنگ)

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک ژاندارمری
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

جک J5 اتوماتیک 1800cc مدل 1394بی رنگ

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زاهد گیلانی
جک J5 اتوماتیک 1800cc مدل 1394بی رنگ

جک مدل ۹۴ ، ۳۹ کارکرد واقعی

۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
جک مدل ۹۴ ، ۳۹ کارکرد واقعی

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در زمزم
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ابن بابویه
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

جک j5 اتومات مدل ۹۴ نقد و اقساط

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دردشت
جک j5 اتومات مدل ۹۴ نقد و اقساط
امکان خرید قسطی

جک J5 اتوماتیک 1800cc خاکستری مدل ۹۴

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در پاسداران
جک J5 اتوماتیک 1800cc خاکستری مدل ۹۴

جک j5اتومات(نقد و اقساط)

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در دانشگاه علم و صنعت
جک j5اتومات(نقد و اقساط)
امکان خرید قسطی

جک J5 اتوماتیک.سند دست اول ۱۳۹۳

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
جک J5 اتوماتیک.سند دست اول ۱۳۹۳

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دولاب
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

جک J5 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۴

۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در اوقاف
جک J5 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۴

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۲۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کریم‌آباد
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در کوهک
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دریا
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴

جک j5 مدل ۹۳ اتومات

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جنت‌آباد شمالی
جک j5 مدل ۹۳ اتومات

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶

۲۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در حسین‌آباد
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
بعدی