خرید و فروش و قیمت خودرو جیپ در تهران

جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در آرژانتین
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
جیپ صحرا مدل ۷۵ فابریک
۱,۱۱۱ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در پونک
جیپ صحرا مدل ۷۵ فابریک
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۵
جیپ صحرا کروک
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش در آبشار تهران
جیپ صحرا کروک
جیپ اهو مدل 64
۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در اتحاد
جیپ اهو مدل 64
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش در سیدخندان
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
جیپ شهباز شش سیلندر
۲۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در پاکدشت
جیپ شهباز شش سیلندر
جیپ، پاژن مدل ۲۰۱۲
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در الهیه
جیپ، پاژن مدل ۲۰۱۲
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۴
۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در طرشت
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۴
جیپ، مدل ۱۹۹۱
۰ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش در شهر ری - اقدسیه
جیپ، مدل ۱۹۹۱
جیپ کاام
۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
۲۲ ساعت پیش در تجریش
جیپ  کاام
جیپ، مدل ۱۹۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در پاکدشت
جیپ صحرا، مدل
۳۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شریف‌آباد
جیپ صحرا، مدل
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زعفرانیه
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
جیب کا ام
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دولت‌آباد
جیب کا ام
جبپ کا ام فرماندهی مدل 1982
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آرژانتین
جبپ کا ام فرماندهی مدل 1982
جیپ چروکی
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تجریش
جیپ چروکی
جیپ شهباز در وضعیت
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امیرآباد
جیپ شهباز در وضعیت
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر ری - اقدسیه
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
جیپ صحرا، مدل ۱۹۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در مجیدیه
جیپ صحرا، مدل ۱۹۸۷
خودرو جیپ شهباز مدل ۵۸
۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فرمانیه
خودرو جیپ شهباز مدل ۵۸
جیپ اهو کانادایی
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فرودگاه مهرآباد
جیپ اهو کانادایی
جیپ، مدل ۱۹۹۰
۱۲,۳۴۵ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نازی‌آباد
جیپ صحرا
۲۸۳,۶۹۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در المهدی
جیپ صحرا
بعدی