خرید و فروش و قیمت خودرو کیا اسپورتیج GT Line 2400cc در تهران

اسپورتیج ۲۰۱۷

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دریا
اسپورتیج ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در آجودانیه
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پاسداران
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

اسپورتیج 2017 جی تی لاین

۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در ظفر
اسپورتیج 2017 جی تی لاین

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مرزداران
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جردن
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پونک
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۵

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اوقاف

اسپورتیج 2017gt line

۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در عباس‌آباد
اسپورتیج 2017gt line

اسپورتیج 2018

۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در جمال‌زاده
اسپورتیج 2018

اسپورتیج ٢٠١٧ جی تی لاین درجه ۱

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در عباس‌آباد
اسپورتیج ٢٠١٧ جی تی لاین درجه ۱

اسپورتیج 2017 صفر جی تی لاین

۰ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نمایشگاه در کوی فردوس
اسپورتیج 2017 صفر جی تی لاین

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۵۱,۰۰۰ کیلومتر
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جردن
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آجودانیه
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نیاوران
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهرانپارس شرقی
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهرانپارس غربی
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷ فول

۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷ فول

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جنت‌آباد شمالی
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا سلتوس 2023 پلاک صفر

۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در عباس‌آباد
کیا سلتوس 2023 پلاک صفر

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۳۳ کیلومتر
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سعادت‌آباد
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سعادت‌آباد
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۷
بعدی