خرید و فروش و قیمت خودرو کیا اسپورتیج در تهران مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهران جنوبی
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج 2400cc مدل 2016 باضمانت کارنامه

۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نیاوران
کیا اسپورتیج 2400cc مدل 2016 باضمانت کارنامه
امکان خرید قسطی

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در یوسف‌آباد
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نیاوران
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در آبشار تهران

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عباس‌آباد
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

اسپورتیج 2016

۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در سهروردی
اسپورتیج 2016

کیا اسپورتیج مشکی 2400 مدل اسپورتج ۲۰۱۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در صادقیه
کیا اسپورتیج مشکی 2400 مدل اسپورتج ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج مدل 2016

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در شهرک غرب
کیا اسپورتیج مدل 2016

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اوقاف
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

اسپورتیج مدل۲۰۱۶ فول بیرنگ اقساط

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دانشگاه علم و صنعت
اسپورتیج مدل۲۰۱۶ فول بیرنگ اقساط
امکان خرید قسطی

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج 2400cc، ۲۰۱۶ خیلی نو بی رنگ

۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک غرب
کیا اسپورتیج 2400cc، ۲۰۱۶ خیلی نو بی رنگ

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اراج
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۶( نقدو اقساط)

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نارمک
کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۶( نقدو اقساط)

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نیاوران
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر سهروردی
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جنت‌آباد شمالی
کیا اسپورتیج GT Line 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهرانپارس شرقی
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج 2400cc فول

۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در چیتگر
کیا اسپورتیج 2400cc فول

اسپورتج 2016

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در عباس‌آباد
اسپورتج 2016

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قیطریه
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جنت‌آباد جنوبی
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶

اسپورتیج ۲۰۱۶بدون نقطه

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نارمک
اسپورتیج ۲۰۱۶بدون نقطه
بعدی