خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان X50 در تهران

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهران‌سر
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در سلامت
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در پیروزی
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در سلسبیل
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در استخر
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در نیاوران
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴

لیفان ۹۴ x50 نقد و اقساط

۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در نارمک
لیفان ۹۴ x50 نقد و اقساط
خرید قسطی

لیفان X50 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در میدان حر
لیفان X50 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵ کارکرد ۹۹۰۰۰

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فلاح
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵ کارکرد ۹۹۰۰۰

لیفان X50، مدل ۱۳۹۵

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در افسریه
لیفان X50، مدل ۱۳۹۵

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶

۱۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در اباذر
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهرانپارس شرقی
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پونک
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶ تحویل خرداد ۱۳۹۷

۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهار
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶ تحویل خرداد ۱۳۹۷

لیفان X50 اتومات مدل 95 ((نقدواقساط))

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در نارمک جنوبی
لیفان X50 اتومات مدل 95 ((نقدواقساط))
خرید قسطی

لیفانx50 اتومات 1395

۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دانشگاه شریف
لیفانx50 اتومات 1395

لیفان X50 اتومات مدل 95 ((نقدواقساط))

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در نارمک جنوبی
لیفان X50 اتومات مدل 95 ((نقدواقساط))
خرید قسطی

لیفان X50 اتوماتیک مدل 1395

۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر باغ آذری
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1395
خرید قسطی

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خاوران
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴

۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵ تک برگ سند

۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر‌زیبا
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵ تک برگ سند

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷

۶۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهرانپارس غربی
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهرانپارس شرقی
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶

لیفان X50 اتوماتیک،(بدون رنگ ) مدل ۱۳۹۵

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زعفرانیه
لیفان X50 اتوماتیک،(بدون رنگ ) مدل ۱۳۹۵