خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا 323 در تهران

مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در اقدسیه
خودرو مزدا ۳۲۳ مدل ۸۵
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در مرزداران
خودرو مزدا ۳۲۳ مدل ۸۵
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در الهیه
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در اندیشه
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در سعادت‌آباد
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهرک محلاتی
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در منیریه
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۴
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خواجه نظام الملک
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۳۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پرستار
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در میرداماد
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
مزدا 323 اتوماتیک تیپ 5 فول- مدل 1385
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیان
مزدا 323 اتوماتیک تیپ 5 فول- مدل 1385
مزدا 323 توربو
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پونک
مزدا 323 توربو
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌نو
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۰
۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در میرداماد
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۰
مزدا 323
۳۳۳,۳۳۳ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آسمان
مزدا 323
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۴
۱۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نیاوران
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۴
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در شهر ری - علائین
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۳۱۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در ایران
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
مزدا 323 تیپ ۲ FL دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در وردآورد
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در دهکده المپیک
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
مزدا ٣٢٣ دنده
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نعمت‌آباد
مزدا ٣٢٣ دنده
مزدا۳۲۳تیپ۲دنده ای
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نیرو هوایی
مزدا۳۲۳تیپ۲دنده  ای
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امامت
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هروی
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
بعدی