خرید و فروش و قیمت خودرو وانت مزدا در تهران

وانت کارا تک کابین صفر
۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در تهران‌سر
وانت کارا تک کابین صفر
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پاسداران
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۱
۲۴۳,۵۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهران‌نو
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۱
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهریار
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۷,۵۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهران‌سر
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
مزدا وانت ٢٠٠٠
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ستارخان
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در رودهن
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۸۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش در بهاران
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۵
وانت مزدا سالم
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آهنگ
وانت مزدا سالم
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۷
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۲۴۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آبشار
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۳
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آذربایجان
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۳
وانت کارا دوکابین ۲۰۰۰
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قرچک
وانت کارا دوکابین ۲۰۰۰
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در سعادت‌آباد
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در زمزم
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در پیروزی
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قرچک
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در نارمک
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در ایرانشهر
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا تک کابین تیپ ۳ مدل ۱۳۹۹
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
وانت مزدا کارا تک کابین تیپ ۳ مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در دیلمان
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۲ ساعت پیش در پاتریس لومومبا
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۵
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در آبشار تهران
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۵
بعدی