خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای در تهران

ماکسیما دنده ای ۸۱
۲۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در میدان انقلاب
ماکسیما دنده ای ۸۱
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قنات‌کوثر
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
نیسان ماکسیما مدل ۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در سعادت‌آباد
نیسان ماکسیما مدل ۸۴
نیسان ماکسیما مدل ۱۳۹۰
۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر زیبا
نیسان ماکسیما مدل ۱۳۹۰
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در دولت‌آباد
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۲۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهرانپارس شرقی
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
ماکسیما دنده ای مدل ۸۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در سعادت‌آباد
ماکسیما دنده ای مدل ۸۱
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خاوران
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نواب
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آهنگ
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در اندیشه
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
ماکسیما مدل۸۴
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک کیانشهر
ماکسیما مدل۸۴
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۱
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در نظام‌آباد
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۱
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۵۵,۶۷۸ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش در پونک
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۱
۳۶۶,۶۶۶ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک غرب
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۱
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ستارخان
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
۱۷۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش در سعادت‌آباد
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران‌سر
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آهنگ
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
ماکسیما ۸۱ دنده، سورمه ای هفت رنگ
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در میدان انقلاب
ماکسیما ۸۱ دنده، سورمه ای هفت رنگ
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
۲۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دریان‌نو
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در خاوران
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک راه‌آهن
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
بعدی