خرید و فروش و قیمت خودرو الدزمبیل در تهران

الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آذربایجان
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
۱۷۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در ونک
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ارم
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در افسریه
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
الدزمبیل کاتلاس مدل ۱۹۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شوش
الدزمبیل کاتلاس مدل ۱۹۹۰
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سعادت‌آباد
فروش الدزمبیل کاتلاس سیرا آلبالوئی متالیک
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در آذربایجان
فروش الدزمبیل کاتلاس سیرا آلبالوئی متالیک
الدزموبیل رجنسی
۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زعفرانیه
الدزموبیل رجنسی
الدزمبیل سالم
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در میدان انقلاب
الدزمبیل سالم
الدزمبیل کاتلاس سیرا اس ال ۱۹۹۰
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ولنجک
الدزمبیل کاتلاس سیرا اس ال ۱۹۹۰
سواری اتومات الدوزموبیل سفید
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آذربایجان
سواری اتومات الدوزموبیل سفید
الدزمبیل کاتلاس،معاوضه با موتور یا خودرو
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک محلاتی
الدزمبیل کاتلاس،معاوضه با موتور یا خودرو
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
۲۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ارامنه
الدزمبیل کاتلاس، مدل ۱۹۹۰
بعدی