خرید و فروش و قیمت خودرو پژو روآ در تهران مدل ۱۳۸۵

پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهریار
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ تصادفی دوگانه
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در حکیمیه
پژو روآ تصادفی دوگانه
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رباط کریم
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در ورامین
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روا دوگانه سوز شرکتی ۸۵
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آذری
پژو روا دوگانه سوز شرکتی ۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهید اسدی
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۸۰,۵۱۶ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهریار
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۱۹ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شادمهر
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مرزداران
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دولت‌آباد
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهرانپارس غربی
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران‌نو
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ازگل
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهریار
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۱۳۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهریار
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در آبشار
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۲۳,۷۹۴ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ورامین
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهرانپارس غربی
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران‌سر
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بومهن
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲,۶۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش در پاکدشت
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
روآ دوگانه فابریک
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گیشا (کوی نصر)
روآ دوگانه فابریک
روا مدل ۸۵دوگانه کارخونه
۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش در مجیدیه
روا مدل ۸۵دوگانه کارخونه
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهر ری - تقی‌آباد
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
بعدی