خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ بی رنگ

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش در دولتخواه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ بی رنگ

پراید ۱۳۱ SE مدل ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ تمیز

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در شاهد
پراید ۱۳۱ SE مدل ۱۴۰۱/۱۱/۱۲  تمیز

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در خانی‌آباد نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ بی رنگ

۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در خلیج فارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ بی رنگ

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۱۹,۴۹۹ کیلومتر
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در تهرانپارس غربی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴

۲۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در کوی فردوس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸معاوضه با ۲۰۶

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در جنت‌آباد جنوبی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸معاوضه با ۲۰۶

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در چیتگر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲

۷۸,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
دقایقی پیش در پاسداران
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در کوی فردوس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷

پراید مدل ۹۹ دوگانه دستی

۷۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در حکیمیه
پراید مدل ۹۹ دوگانه دستی

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹ بیرنگ و کم کارکرد

۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در دانشگاه علم و صنعت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹ بیرنگ و کم کارکرد

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در پیروزی
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۲۷,۴۳۲ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در پاتریس لومومبا
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در شمس‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در بهارستان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در سازمان برنامه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید131مدل ۱۳۹۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در پاتریس لومومبا
پراید131مدل ۱۳۹۹

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در آرارات
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰ سالم سالم

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در قیام‌دشت
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰ سالم سالم

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰

۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در قیطریه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در وردآورد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید مدل ۹۱ دوگانه‌سوز کارخانه

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در اسفندیاری
پراید مدل ۹۱ دوگانه‌سوز کارخانه

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷

۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تهران‌نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تهران