خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۷۱,۵۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش در پردیس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE تمیز مدل آخر ۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش در خلیج فارس
پراید 131 SE تمیز مدل آخر ۹۵
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱(مشابه صفر)
۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در شهر ری - اقدسیه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱(مشابه صفر)
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در قرچک
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در باغ فیض
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۵,۸۶۰ کیلومتر توافقی
دقایقی پیش در ورامین
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در جوادیه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در چیتگر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
یک ربع پیش در جنت‌آباد جنوبی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۱۷ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در شهر ری - اقدسیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در افسریه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در رباط کریم
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در خاقانی
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸، و با وسایل، جوان پسند
۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری در شهریار
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸،  و با وسایل، جوان پسند
پراید 131 مدل 96
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در فرودگاه مهرآباد
پراید 131 مدل 96
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۷۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در نازی‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهر ری - اقدسیه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل بهمن ۱۳۹۸تنظیم سند فروردین99
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بازار
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهرک کیانشهر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پیروزی
پراید 131 SE صفر مدل 98
۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در گیشا (کوی نصر)
بعدی