خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در تهران

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

۲,۲۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
دقایقی پیش در خزانه
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸

۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
دقایقی پیش در شهرک ولیعصر
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

۴۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در یاخچی‌آباد
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

پراید 132 SE مدل ۱۳۹۶

۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید   132 SE   مدل ۱۳۹۶

پراید ۸۸ با کارکرد حدود ۴۶۰۰۰ کیلومتر

۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در جنت‌آباد جنوبی
پراید ۸۸ با کارکرد حدود ۴۶۰۰۰ کیلومتر

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهرک آزادی
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در میرداماد

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شریف‌آباد
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷

۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در افسریه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷

پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۹

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در استاد معین

پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهرانپارس شرقی
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳ دوگانهCNG

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در وصفنارد
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳ دوگانهCNG

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در شهرک استقلال
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱

۲۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱

پراید ۱۳۲ مدل ۹۰

۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شبیری
پراید ۱۳۲ مدل ۹۰

پراید مدل ۱۳۹۸ دوگانه

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در حمزه‌آباد
پراید مدل ۱۳۹۸ دوگانه

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مینا
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در فرودگاه مهرآباد
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰

۲۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در جوادیه
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰

پراید 132 دوگانه سوز، مدل برج ۱۲سال ۱۳۹۰

۲۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید 132 دوگانه سوز، مدل برج ۱۲سال ۱۳۹۰

پراید 132 مدل 98

۸۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در پونک

پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در افسریه

ماشین سرحالیه فنی سالمی داره

۳۷۱,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش در صفائیه (چشمه علی)
ماشین سرحالیه فنی سالمی داره

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸دوسوزگانه کارخانه

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در شهرک دانشگاه تهران
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸دوسوزگانه کارخانه
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در تهران