خرید و فروش و قیمت خودرو پراید اتوماتیک در تهران

پراید کره ای سالم
۴۵۶,۱۲۳ کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در نارمک
پراید کره ای  سالم
پراید، مدل ۱۳۸۴
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
دیروز در ورامین
پراید، مدل ۱۳۸۴
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پونک
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
۲۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در استاد معین
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ونک
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نازی‌آباد
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
پراید اتومات فابریک مدل 81
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گمرک
پراید اتومات فابریک مدل 81
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کن
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در باغ خزانه
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در جنت‌آباد مرکزی
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
پراید اتوماتیک مدل 83
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در جلفا
پراید اتوماتیک مدل 83
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در استاد معین
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
پراید ۱۳۲دنده اتوماتیک، مدل ۱۳۹۱
۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش در آذری
پراید ۱۳۲دنده اتوماتیک، مدل ۱۳۹۱
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در پونک
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۹۱
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پاکدشت
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
۳۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مدائن
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک تختی
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
پراید دنده اتوماتیک. فابریک و نو
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سازمان آب
پراید دنده اتوماتیک. فابریک و نو
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهجت‌آباد
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
پراید دوگانه کارخونه
۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
پراید دوگانه کارخونه
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشگاه شریف
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
پراید اتوماتیک کارخانه مدل٨١بی رنگ
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس شرقی
پراید اتوماتیک کارخانه مدل٨١بی رنگ
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۹۰
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کاظم‌آباد
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۹۰
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نارمک
بعدی