خرید و فروش و قیمت خودرو پراید سفری در تهران

پراید 131 سفری مدل 1383
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در وصفنارد
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نعمت‌آباد
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش در کرمان
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در رباط کریم
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید سفری، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در خلیج فارس
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در جیحون
پراید دوگانه سوز، مدل ۱۳۷۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در پاکدشت
پراید مشکی مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در پردیس
پراید مشکی مدل ۱۳۸۱
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۵ ساعت پیش در رباط کریم
پراید سفری، مدل ۱۳۸۴
۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در یافت‌آباد
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷ سالم دوگانه سوز
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر ری - تقی‌آباد
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
۳۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آذری
پراید سفری، مدل ۱۳۸۴
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رباط کریم
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
پراید بژ مدل ۸۸
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در تهرانپارس غربی
پراید سفری، مدل ۱۳۷۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دهکده المپیک
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهرانپارس شرقی
پراید سفری، مدل ۱۳۸۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پاکدشت
پراید مدل ۸۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پرند
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در شهر ری - استخر
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مجیدیه
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵
۲۷۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در پاکدشت
پراید مدل ۷۹
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در خلیج فارس
بعدی