خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای پلاس در تهران

ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در پاکدشت
ساینا پلاس صفر مدل 1400
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در اباذر
ساینا پلاس صفر مدل 1400
ساینا دنده ای پلاس مدل ۹۹ تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستارخان
ساینا دنده ای پلاس مدل ۹۹ تحویل روز
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهران‌سر
ساینا دنده ای پلاس مدل ۱۴۰۰ تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستارخان
ساینا دنده ای پلاس مدل ۱۴۰۰ تحویل روز
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهر قدس
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۶
سایناپلاس با مانیتور فابریک شرکتی
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در امانیه
سایناپلاس با مانیتور فابریک شرکتی
ساینا پلاس اقساطی و نقدی تحویل به روز
۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نارمک
ساینا پلاس اقساطی و نقدی تحویل به روز
*ساینا SAINA خشک صفر سفید ۱۴۰۰ آماده تحویل *
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستارخان
*ساینا SAINA خشک صفر سفید ۱۴۰۰ آماده تحویل *
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
۳۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در ورامین
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
ساینا پلاس مدل 99
۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در سازمان برنامه
ساینا پلاس مدل 99
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهرانپارس غربی
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
ساینا پلاس+ صفر خشک ×× مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستارخان
ساینا پلاس+ صفر خشک ×× مدل ۱۴۰۰
ساینا نقد و اقساط
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در تهران‌نو
ساینا نقد و اقساط
ساینا پلاس/نقد و اقساط/تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
ساینا پلاس/نقد و اقساط/تحویل روز
ساینا EX دنده پلاس صفر فول آبشن دار ۱۴۰۰ (درجا)*
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
ساینا EX دنده پلاس صفر فول آبشن دار ۱۴۰۰ (درجا)*
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهرانپارس غربی
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰
ساینا پلاس مدل ۱۴۰۰ با تسهیلات شرکتی
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در عباس‌آباد
ساینا پلاس مدل ۱۴۰۰  با تسهیلات شرکتی
ساینا EX دنده/ پلاس فول آبشنال صفر کارخانه ای ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
ساینا EX دنده/ پلاس فول آبشنال صفر کارخانه ای ۱۴۰۰
ساینا آپشنال، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رودهن
ساینا آپشنال، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰
۱۹۵ کیلومتر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سبلان
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در تهرانپارس غربی
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰
۹,۵۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در دهکده المپیک
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰
بعدی