خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای SX در تهران

ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۲۸ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در سهروردی
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
ساینا پلاس، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۴۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۲ تومان
۱۰ ساعت پیش در شادآباد
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۹
ساینا (سایپا) SX خشک// صفر مدل 1400 آماده تحویل
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
ساینا (سایپا) SX خشک// صفر مدل 1400 آماده تحویل
ساینا صفر بدون واسطه
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در دانشگاه علم و صنعت
ساینا صفر بدون واسطه
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قیطریه
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا SX سفید صفر خشک مدل1400**تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در توحید
ساینا SX سفید صفر خشک مدل1400**تحویل روز
+ساینا پلاس SAINA + سفید صفر ۱۴٠٠
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در تهرانپارس غربی
+ساینا پلاس SAINA + سفید صفر ۱۴٠٠
ساینا دنده ای SX صفر مدل 1400 / / خشک تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستارخان
ساینا دنده ای SX صفر مدل 1400 / / خشک تحویل روز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
+ ساینا SX خشک SAYNA ۱۴۰۰ صفر آماده تحویل +
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستارخان
+ ساینا SX خشک SAYNA ۱۴۰۰ صفر آماده تحویل +
ساینا (سایپا) SX خشک // صفر مدل 1400 تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در توحید
ساینا (سایپا) SX خشک // صفر مدل 1400 تحویل روز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در صادقیه
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا صفر کیلومتر تحویل تیر
۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در جمهوری
ساینا مدل 1400 صفر ... خشک SAINA تحویل
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در شهر زیبا
ساینا مدل 1400 صفر ... خشک SAINA تحویل
ساینا sx خشک مدل ۱۴۰۰ ×× صفر تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
ساینا sx خشک مدل ۱۴۰۰ ×× صفر تحویل روز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در جیحون
ساینا sx دنده ای (سایپا) SX (( صفر خشک مدل 1400
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
ساینا sx دنده ای (سایپا) SX (( صفر خشک مدل 1400
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در صادقیه
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا
۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در صادقیه
ساینا
ساینا 1400،صفر،سند آزاد، فروشی
۰ کیلومتر ۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در خلیج فارس
ساینا صفر فروش.
۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
ساینا sx سفید مدل۱۴۰۰// خشک تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
ساینا sx سفید مدل۱۴۰۰// خشک تحویل روز
بعدی