خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تهران

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در پونک
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهریار
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در جمهوری
سمند ۹۶
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پرستار
سمند ۹۶
سمند EF7 بنزینی مدل ۹۳
۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در نازی‌آباد
سمند EF7 بنزینی مدل ۹۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهر قدس
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قزل قلعه
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در فلاح
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهر قدس
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سلسبیل
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش در دولت‌آباد
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در افسریه
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
سمند LX ساده، مدل آخر سال ۱۳۹۷
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قیام‌دشت
سمند LX ساده، مدل آخر سال ۱۳۹۷
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در نیرو هوایی
سمندLX XU7 مولتی پلکس
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهر زیبا
سمندLX XU7 مولتی پلکس
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
سمند SE دوگانه دستی سالم بی رنگ ، مدل ۱۳۹۰
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در کوی نوبنیاد
سمند LX ساده، کارکرد ۱۳۰۰۰۰ تا مدل اسفند ۸۳
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در قیام‌دشت
سمند LX ساده، کارکرد ۱۳۰۰۰۰ تا مدل  اسفند ۸۳
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در پاسداران
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰صفرخشک سپرجدید
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در پرستار
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰صفرخشک سپرجدید
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در نیرو هوایی
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امام حسین(ع)
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در نیرو هوایی
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱,۱۱۱ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در اندیشه
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶
بعدی