خرید و فروش و قیمت خودرو سانگ یانگ موسو در تهران

سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۵
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اتابک
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امیرآباد
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۴
موسو
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نیاوران
سانگ یانگ موسو 2300cc دنده ای، مدل ۱۳۸۴
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر قدس
سانگ یانگ موسو 2300cc دنده ای، مدل ۱۳۸۴
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
۳۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ده‌ونک
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۵
۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۵
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۵
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در الهیه
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۵
موسو 2300 سفید بی رنگ در حد
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک نفت (منطقه ۱)
موسو 2300 سفید بی رنگ در حد
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۷
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صادقیه
موسو اتوماتیک
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اقدسیه
موسو اتوماتیک
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در یوسف‌آباد
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش در چیذر
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۴
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تجریش
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۴
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۳
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آذری
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۳
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
۲۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سعادت‌آباد
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۵
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جنت‌آباد شمالی
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۵
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در قیطریه
سانگ یانگ موسو 3200cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
سانگ یانگ موسو 2300cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش در تجریش
سانگ یانگ موسو 2300cc دنده ای، مدل ۲۰۰۴
موسو ٣٢٠٠ اتومات
۳۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
موسو ٣٢٠٠ اتومات
موسو 2300cc دنده ای، مدل(۲۰۰۷) ۱۳۸۶
۲۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جنت‌آباد شمالی
موسو 2300cc دنده ای، مدل(۲۰۰۷) ۱۳۸۶
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۴
۲۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بازار
سانگ یانگ موسو 3200cc اتوماتیک، مدل ۲۰۰۴
قبلیبعدی