خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در تهران

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهریار
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا ۲ صفر معاوضه
۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در حسین‌آباد
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در قیام‌دشت
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در پرند
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پیروزی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا۲ هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
تیبا۲ هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در زهتابی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در رباط کریم
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
۵۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا تمیز برای مصرف کننده
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در مسعودیه
تیبا تمیز برای مصرف کننده
تیبا صندوق‌دار مدل 98
۳۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در صادقیه
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در جی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در ورامین
تیبا ۲ هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹ برج ۴
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در پردیس
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در جی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴
۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در نارمک جنوبی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در امیریه
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در نارمک
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهرانپارس شرقی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در فلاح
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۱۱,۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۹,۲۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تهران‌سر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهرک آزادی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا2مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مولوی
تیبا2مدل ۱۳۹۶
بعدی