خرید و فروش و قیمت خودرو فولکس گل در تهران

فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهریار
فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زرکش
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در آرژانتین
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سعادت‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در خزانه
فولکس گل ۸۶
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در دریان‌نو
فولکس گل ۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵...
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در نیاوران
فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل ، ۱۲ سال خوابیده در حد صفر
۴۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۲ ساعت پیش در فرمانیه
فولکس گل ، ۱۲ سال خوابیده در حد صفر
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کاظم‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس واگن گل مدل ۸۸ بدون رنگ در حدصفر
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نیاوران
فولکس واگن گل مدل ۸۸ بدون رنگ در حدصفر
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در میدان ولیعصر
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۳۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در طرشت
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
فولکس گل، مدل ۲۰۰۵ سالم
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک امید
فولکس گل، مدل ۲۰۰۵  سالم
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهرانپارس شرقی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جمهوری
فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شمس‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نارمک
فولکس گل
خودرو گلف مدل 1992
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دریاچه شهدای خلیج فارس
خودرو گلف مدل 1992
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کامرانیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
گل مدل 84 تمیز
۱۹۹,۰۲۸ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در الهیه
گل مدل 84 تمیز
بعدی