خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در تهران مدل ۱۳۹۰

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در تهران‌سر
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
نیسان دیزل یدک کش
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در آهنگ
نیسان دیزل یدک کش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در آبشار تهران
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
نیسان جرثقیل زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در سلیمانی
نیسان جرثقیل زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در مجیدیه
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۹۰
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خزانه
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
نیسان دیزلی، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در شهریار
نیسان دیزلی، مدل ۱۳۹۰
نیسان دوگانه مدل ۹۰ تویوبلس
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در شهریار
نیسان دوگانه مدل ۹۰ تویوبلس
زامیاد نیسان Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آبشار
زامیاد نیسان Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
نیسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در رباط کریم
نیسان  دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
نیسان دیزلی، مدل ۱۳۹۰
۳۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر قدس
نیسان دیزلی، مدل ۱۳۹۰
زامیاد Z 24 دوگانه سوز،کمپرسی با کار سبک ودایم
۳۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در آذری
زامیاد Z 24 دوگانه سوز،کمپرسی با کار سبک ودایم
شوکا ۹۰ هیدرولیک دوگانه کارخانه بیرنگ(معاوضه)
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در نصرت
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰یخچالداربستنی
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در آذربایجان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰یخچالداربستنی
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در شهر قدس
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش در آبشار تهران
نیسان جرثغیل جرثقیل یدک کش زامیاد
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش در اندیشه
نیسان جرثغیل جرثقیل یدک کش زامیاد
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در لواسان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش در شهر قدس
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
بعدی