خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در تهران مدل ۱۳۹۱

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۱ ساعت پیش در علی‌آباد
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شهر قدس
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
۳۵۴,۵۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در آذربایجان
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در تهرانپارس شرقی
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رباط کریم
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در صادقیه
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در مرزداران
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
نیسان جرثقیل مدل ۱۳۹۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در جنت‌آباد جنوبی
نیسان جرثقیل مدل ۱۳۹۱
نیسان زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در پاکدشت
نیسان زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
نیسان دوگانه سوزمدل ۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در اباذر
نیسان وانت دیزل مدل ۹۱ سالم
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در بازار
نیسان وانت دیزل مدل ۹۱ سالم
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
۵۵,۵۵۵ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نعمت‌آباد
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
نیسان دیزل مدل ۹۱ موتور سال ۹۵ تعویض شده وتاًیید
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در یافت‌آباد
نیسان دیزل مدل ۹۱ موتور سال ۹۵ تعویض شده وتاًیید
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۹۱
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آذری
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۹۱
نیسان کمپرسی Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در آذری
نیسان کمپرسی Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱
بعدی