انواع پرده رومیزی، پذیرایی، والان، پارچه پرده دست دوم و نو در نارمک جنوبی، تهران

پرده زبرا طرح دار اکبند
۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
پرده زبرا  طرح دار   اکبند
پرده
توافقی
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
پرده
پرده حریر ترک
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
پرده حریر ترک
پرده کرکره
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نارمک جنوبی
پرده کرکره
سه عدد پرده حریر شیشه ای 170 عرض آن و قد 188
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نارمک جنوبی
سه عدد پرده حریر شیشه ای 170 عرض آن و قد 188
پرده حریر شیشه ای کله غازی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
پرده حریر شیشه ای کله غازی
پرده زبرا 2عددسالم تمیز اندازه حدود 115 تا 140
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
پرده زبرا  2عددسالم تمیز اندازه حدود 115 تا 140
پرده کرکره فلزی
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
پرده کرکره فلزی
پرده تور جنس ترک
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
پرده تور جنس ترک
پرده آویز رشته ای تمیز وسالم
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
پرده آویز رشته ای تمیز وسالم
پرده لوردراپه
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دکوراسیون غزل در نارمک جنوبی
پرده لوردراپه
پرده کرکره گل
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دکوراسیون غزل در نارمک جنوبی
پرده کرکره    گل
پرده دومکانیزه
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دکوراسیون غزل در نارمک جنوبی
پرده  دومکانیزه
پرده چاپی .سه بعدی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دکوراسیون غزل در نارمک جنوبی
پرده چاپی   .سه بعدی
پرده تصویری
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دکوراسیون غزل در نارمک جنوبی
پرده تصویری
پرده لوردراپه چاپی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دکوراسیون غزل در نارمک جنوبی
پرده لوردراپه  چاپی
پرده زبرا
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دکوراسیون غزل در نارمک جنوبی
پرده زبرا
بعدی