انواع پرده رومیزی، پذیرایی، والان، پارچه پرده دست دوم و نو در لشکر، تهران

پارچه کتون نازلی ضخیم بدون نیاز به آستر
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پارچه کتون نازلی ضخیم بدون نیاز به آستر
پرده پذیرایی نو
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در لشکر
پرده پذیرایی نو
پرده سیار
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده سیار
رومیزی سالم
۶۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در لشکر
رومیزی سالم
پرده 2021رنگ سال
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده 2021رنگ سال
پرده حریر نازلی بدون نیاز به پشت پرده ای
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده حریر نازلی بدون نیاز به پشت پرده ای
قپه سر میل پرده طلایی
۱,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لشکر
قپه سر میل پرده طلایی
پرده مخمل دورو با دوام
۱۵۸,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده مخمل دورو  با دوام
پرده های ساده وطرح دار
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
 پرده های ساده وطرح دار
پرده نئو کلاسیک
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده نئو کلاسیک
پرده های اورجینال
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده های اورجینال
پارچه کنفی یا گونی بافت ساده
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پارچه کنفی یا گونی بافت ساده
پرده سیار کنفی
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده سیار کنفی
پرده حریر ساده
۵۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده حریر ساده
پرده کنفی دورو بدون نیاز به پشت پرده وسرب
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده کنفی دورو بدون نیاز به پشت پرده وسرب
پرده
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
  پرده
پرده کلاسیک
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده کلاسیک
پرده
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده
پرده پانچی مخمل شانل
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده پانچی مخمل شانل
پرده حریر ساده
۴۴,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
 پرده حریر ساده
پرده مدرن
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده مدرن
پرده کنفی کلاسیک
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده کنفی کلاسیک
پرده حریر دورنگ
۷۸,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده حریر دورنگ
پرده تور راشل پتینه
۸۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه الو پرده تهران در لشکر
پرده تور راشل پتینه
بعدی