خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار تهران

سهره

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در افسریه
سهره

قفس بزرگ پایه دار چرخی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در افسریه
قفس بزرگ پایه دار چرخی

جفت مرغ و خروس برهما غولپیکر

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر افسریه
جفت مرغ و خروس برهما غولپیکر

جوجه محلی ۷ روزه

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در افسریه
جوجه محلی ۷ روزه

عروس هلندی سهره قناری فنچ کفتر مرغ عشق کوتوله

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در افسریه
عروس هلندی  سهره قناری فنچ کفتر مرغ عشق  کوتوله

طوطی برزیلی ماده شیطون و مست خون و دستی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در افسریه
طوطی برزیلی ماده شیطون و مست خون و دستی

قلاده چرم

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در افسریه
قلاده چرم

طوطی برزیلی

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در افسریه
طوطی برزیلی

معاوضه بز و میش با ماشین

۱۴۸,۸۸۸,۸۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در افسریه
معاوضه بز و میش با ماشین

طوطی برزیلی ماده یک ساله شیطون

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در افسریه
طوطی برزیلی ماده یک ساله شیطون

شیشه اکواریوم

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در افسریه
شیشه اکواریوم

پرنده عروس هلندی و طوطی برزیلی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در افسریه
پرنده عروس هلندی و طوطی برزیلی

طوطى برزیلى جفت با قفس

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در افسریه
طوطى برزیلى جفت با قفس

آکواریوم ۳۰ لیتری پلنت به همراه ماهی ، لوازم فول

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در افسریه
آکواریوم ۳۰ لیتری پلنت به همراه ماهی ، لوازم فول

کفتر گرفتنی .غریب گیری 8 عدد

۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در افسریه
کفتر گرفتنی .غریب گیری 8 عدد

پلاکی گرفتنی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در افسریه
پلاکی گرفتنی

جوجه عروس هلندی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در افسریه
جوجه عروس هلندی

خرگوش بازیگوش

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در افسریه
خرگوش بازیگوش

تعدادی مرغ عشق 15جفت آماده تخم گذاری

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در افسریه

طوطی برزیلی رام آماده

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در افسریه
طوطی       برزیلی رام آماده

باکس سایز ۲ سگ گربه و حیوانات خرگوش با مجوز پرواز

۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر افسریه
باکس سایز ۲ سگ گربه و حیوانات خرگوش با مجوز پرواز

یک جفت مرغ عشق مولد همراه با قفس و وسایل

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در افسریه

کیف و کوله‌و‌باکس‌حمل و‌نقل پت

۴۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر افسریه
کیف و کوله‌و‌باکس‌حمل و‌نقل پت

کیف و کوله حمل حیوانات سگ گربه خرگوش با گارانتی

۴۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر افسریه
کیف و کوله حمل حیوانات سگ گربه خرگوش با گارانتی
قبلیبعدی