خرید فروش، قیمت و اجاره انواع املاک در شهرک کیانشهر تهران

14متر بر اصلی
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان ۶۵متری دوخوابه
ودیعه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کیانشهر
آپارتمان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
تک واحدی فول امکانات
ودیعه: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
تک واحدی فول امکانات
آپارتمان ۸۰ متری دو خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
واحد۵۴ متری داری قدرالسهم خیابان اصلی احدی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
واحد۵۴ متری داری قدرالسهم خیابان اصلی احدی
اپارتمان ۵۸متری در شهرک کیانشهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان ۷۵متر،دوخواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک کیانشهر
آپارتمان ۷۵متر،دوخواب
کیانشهر ۲۱۰ متر کلنگی / بر ۲۲ متر / ۶دانگ فروش /
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کیانشهر
کیانشهر ۲۱۰ متر کلنگی / بر ۲۲ متر / ۶دانگ فروش /
130متر تک واحده شخصی ساز
توافقی
۱۰ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
حدود۱۷۰مترپارکینگ
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
فروش دوخوابه در کیانشهر
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
فروش دوخوابه در کیانشهر
آپارتمان۵۵متری
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان۵۵متری
اپارتمان ۱۲۷ متری ۳ خواب فول امکانات نورگیر
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
اپارتمان ۱۲۷ متری ۳ خواب فول امکانات نورگیر
آپارتمان با موقعیت اداری ۵۰ متر فروشی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان کیانشهر
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
اپارتمان ۶۴ متری
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک کیانشهر
اپارتمان ۶۴ متری
آپارتمان ۸۰ متری شهرک شاهد
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان ۸۰ متری شهرک شاهد
۶۲ متری خوش نقشه
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک کیانشهر
۶۲ متری خوش نقشه
آپارتمان یک خوابه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان یک خوابه
آپارتمان 51 متری تک خواب
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان 51 متری تک خواب
مغازه ۵۶ متر خیابان فداییان اسلام
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
انبار ۱۴۰ متری کیانشهر رهن و اجاره
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان ۵۸ متری تک خواب
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کیانشهر
آپارتمان ۵۸ متری تک خواب
بعدی