رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در دارآباد تهران

دارآباد آپارتمان 120متری 2 خوابه طبقه پنجم
ودیعه: ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دارآباد
دارآباد آپارتمان 120متری 2 خوابه طبقه پنجم
۸۰ متر دارآباد صفر نوساز کلید نخورده بدون مشابه
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دارآباد
۸۰ متر دارآباد صفر نوساز کلید نخورده بدون مشابه
210 متر دارآباد + 40 متر تراس
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در دارآباد
210 متر دارآباد + 40 متر تراس
۸۰ متر دو خواب افتخاری
ودیعه: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دارآباد
۸۰ متر دو خواب افتخاری
آپارتمان ۸۵ متر یک خواب دارآباد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در دارآباد
آپارتمان ۸۵ متر یک خواب دارآباد
اجاره اپارتمان ۷۵ متری داراباد
ودیعه: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دارآباد
اجاره اپارتمان ۷۵ متری داراباد
ابتدای داراباد۷۸ متر۲خواب نوساز
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در دارآباد
ابتدای داراباد۷۸ متر۲خواب نوساز
دارآباد رجبی، ۹۶متر رهن و اجاره
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دارآباد
دارآباد رجبی، ۹۶متر رهن و اجاره
اجاره اپارتمان ۱۲۰ متری داراباد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دارآباد
اجاره اپارتمان ۱۲۰ متری داراباد
۱۷۰ متر دار اباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در دارآباد
۱۷۰ متر دار اباد
۱۴۰متر داراباد یاران
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در دارآباد
دارآباد ۷۵ متری تک واحدی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در دارآباد
دارآباد ۷۵ متری تک واحدی
۱۷۰ متر ۳ خواب کوچه داراباد
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در دارآباد
۱۷۰ متر ۳ خواب  کوچه داراباد
اجاره آپارتمان در دارآباد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دارآباد
اجاره آپارتمان در دارآباد
آپارتمان۲۰۰متر شیک و دل باز
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دارآباد
آپارتمان۲۰۰متر  شیک و دل باز
دارآباد 92 متر خوش نقشه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دارآباد
دارآباد 92 متر خوش نقشه
130متر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دارآباد
130متر
رهن کامل 75 متر نوساز (کلید نخورده) افتخاری
ودیعه: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در دارآباد
رهن کامل 75 متر نوساز (کلید نخورده) افتخاری
۱۱۰متر دوخواب در داراباد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دارآباد
۱۱۰متر دوخواب در داراباد
دارآباد 110 متر خوش نقشه/تک بازدید
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دارآباد
دارآباد 110 متر خوش نقشه/تک بازدید
آپارتمان 90 متر دو خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دارآباد
آپارتمان 90 متر دو خوابه
آپارتمان ۸۵ متری ، دارآباد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دارآباد
آپارتمان ۸۵ متری ، دارآباد
۹۰متر دو خواب طبقه دوم پور ابتهاج
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دارآباد
۹۰متر دو خواب طبقه دوم پور ابتهاج
آپارتمان دو خوابه ۱۲۰ متری
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دارآباد
آپارتمان دو خوابه ۱۲۰ متری
بعدی