رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در میدان انقلاب تهران

16 آذر بالای نصرت
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در میدان انقلاب
آپارتمان ۸۷ متر دو خواب ابوریحان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در میدان انقلاب
آپارتمان ۸۷ متر دو خواب ابوریحان
اتاق مسکونی ۳۵ متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در میدان انقلاب
110 متر فلسطین نوسازی شده
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
110 متر فلسطین نوسازی شده
آپارتمان ۵۶ متر،یک خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در میدان انقلاب
آپارتمان ۵۶ متر،یک خوابه
آپارتمان 100 متری فول امکانات
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در میدان انقلاب
آپارتمان 67 متری نوساز فول امکانات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در میدان انقلاب
آپارتمان 80 متر دوخواب چهارراه ولیعصر(تئاتر شهر)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در میدان انقلاب
آپارتمان 80 متر دوخواب چهارراه ولیعصر(تئاتر شهر)
آپارتمان ۱۱۷متر نوساز خیابان انقلاب ابوریحان
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در میدان انقلاب
انقلاب ژاندارمری 80متر مسکونی طبقه چهارم
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در میدان انقلاب
آپارتمان ۵۶متری تک خوابه
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در میدان انقلاب
آپارتمان ۵۶متری تک  خوابه
انقلاب آپارتمان ۷۰متری دو خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
اجاره ۱۲۵ متر سه خوابه با پارکینگ انقلاب ولیعصر
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
اجاره ۱۲۵ متر سه خوابه با پارکینگ انقلاب ولیعصر
آپارتمان ۱۱۰ متر ۲ خواب انقلاب ابوریحان
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در میدان انقلاب
آپارتمان ۱۱۰ متر ۲ خواب انقلاب ابوریحان
موقعیت اداری مناسب همه مشاغل
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در میدان انقلاب
موقعیت اداری مناسب همه مشاغل
100 متر آپارتمان 2 خواب واقع در کارگر شمالی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
آپارتمان ۸۲ متری انقلاب اجاره
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در میدان انقلاب
آپارتمان ۸۲ متری انقلاب اجاره
آپارتمان ۶۵ متری، رهن و اجاره، مجرد آقا، انقلاب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در میدان انقلاب
آپارتمان ۶۵ متری، رهن و اجاره، مجرد آقا، انقلاب
اپارتمان ۱۲۲متر سه خوابه
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در میدان انقلاب
آپارتمان نوساز ۱۲۸ متری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در میدان انقلاب
آپارتمان نوساز ۱۲۸ متری
75 متر انقلاب جمال زاده کلید نخورده
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در میدان انقلاب
75 متر انقلاب جمال زاده کلید نخورده
۱۲۰ متر سه خوابه سکونت یا شغلهایی مجازند
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در میدان انقلاب
۱۲۰ متر سه خوابه سکونت یا شغلهایی مجازند
۵۷ متر آپارتمان ۱ خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در میدان انقلاب
۵۷ متر آپارتمان ۱ خواب
اپارتمان ۷۶ متر ۲ خواب ابوریحان فلسطین
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در میدان انقلاب
اپارتمان ۷۶ متر ۲ خواب ابوریحان فلسطین
بعدی