رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در پیروزی تهران

اپارتمان ۵۸متری نبردشمالی فول امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
آپارتمان ۵۳ متری مقداد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
آپارتمان ۵۳ متری مقداد
110 متر نوساز فول
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
آپارتمان ۳۱ متری یک خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پیروزی
پیروزی 60متر 1خواب طبقه دوم جنوبی بدون مالک
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پیروزی
۵۷متر/تک خواب/ تک واحدی/واقع در تاجری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پیروزی
۵۷متر/تک خواب/ تک واحدی/واقع در تاجری
اپارتمان نیروهوایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پیروزی
۱۱۰ متر فول دهقان
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پیروزی
۱۱۰ متر فول دهقان
نبرد آپارتمان ۷۰متری ۲خواب
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
۶۰متری دوخوابه با پارگینگ
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در پیروزی
۶۰متری دوخوابه با پارگینگ
نیروهوایی آپارتمان 82متری 2خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
آپارتمان۴۵متری/با پارکینگ/مجردی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش در پیروزی
آپارتمان۴۵متری/با پارکینگ/مجردی
۵۵متر پارکینگ آماده تحویل آسانسور شکوفه
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش در پیروزی
۵۵متر   پارکینگ   آماده تحویل   آسانسور   شکوفه
۵۰متر پارکینگ انباری آسانسور تخلیه م بروجردی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پیروزی
۵۰متر پارکینگ انباری آسانسور تخلیه م بروجردی
پیروزی 45 متر سوئیت 10 ساله تخلیه بدون مالک
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پیروزی
80مترشکوفه،اول کرمان
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پیروزی
۶۲ متر ۱ خواب (میدان بروجردی-خیابان محبی)
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پیروزی
۶۲ متر ۱ خواب (میدان بروجردی-خیابان محبی)
۱۱۵ متر نوساز کلید نخورده
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پیروزی
۱۱۵ متر نوساز کلید نخورده
105مترشکوفه.نورصالحی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
۷۵ متر مابین نبرد و دهم فروردین
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در پیروزی
آپارتمان 82 متری دو خواب
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پیروزی
آپارتمان 70متر دوخواب نبرد شمالی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش در پیروزی
آپارتمان 70متر دوخواب نبرد شمالی
60مترشکوفه،جابری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
پیروزی * 50 متر* یک خواب
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پیروزی
پیروزی * 50 متر* یک خواب
بعدی