رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در طرشت تهران

67 متری دوخواب خوش نقشه نورگیر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرشت
رهن واجاره آپارتمان ۶۵متر طرشت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در طرشت
۸۵متر دوخواب(طرشت میدان سما)فول
ودیعه: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در طرشت
۸۵متر دوخواب(طرشت میدان سما)فول
۷۰ متر دو خواب بلوار گلاب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در طرشت
۷۰ متر دو خواب بلوار گلاب
90متری۲خواب کلید نخورده خوش نقش
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در طرشت
90متری۲خواب کلید نخورده خوش نقش
آپارتمان 105متری 3 خواب طرشت
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در طرشت
آپارتمان 105متری 3 خواب طرشت
آپارتمان 75متری طرشت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرشت
۱۱۰ متر فول مترو شریف
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرشت
۱۱۰ متر فول مترو شریف
۳۰۰ متر سه طبقه تک واحدی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرشت
۳۰۰ متر سه طبقه تک واحدی
اجاره واحد102م3خواب.ط دوم.آزادی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طرشت
اجاره واحد102م3خواب.ط دوم.آزادی
اجاره واحد102م3خواب.ط دوم.فول
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طرشت
اجاره واحد102م3خواب.ط دوم.فول
آپارتمان 75 متری دوخواب طرشت
ودیعه: ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در طرشت
۶۴ متر دو خوابه طرشت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طرشت
۶۴ متر دو خوابه طرشت
86 متری 2 خواب در طرشت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طرشت
86 متری 2 خواب در طرشت
اپارتمان 50متر ،یک خواب
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در طرشت
اپارتمان 50متر ،یک خواب
۹۰متر اپارتمان دوخواب میدان خبرنگار
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در طرشت
۹۰متر اپارتمان دوخواب میدان خبرنگار
آپارتمان 60 متری طرشت
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طرشت
آپارتمان ۶۵مترلطفعلیخانی طرشت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرشت
آپارتمان ۶۵مترلطفعلیخانی طرشت
آپارتمان ۷۲ متر طرشت میدان سماء
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طرشت
آپارتمان ۷۲ متر طرشت میدان سماء
۱۱۰ متر دوخواب خ تیموری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرشت
۱۱۰ متر دوخواب خ تیموری
اپارتمان 60 متری واقع در طرشت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در طرشت
آپارتمان ۱۵ساله ۹۸متر
ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرشت
آپارتمان ۱۵ساله ۹۸متر
۱۱۵متر دو خواب فول
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرشت
۱۱۵متر دو خواب فول
آپارتمان 130 متری 4 خواب در طرشت
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طرشت
آپارتمان 130 متری 4 خواب در طرشت
بعدی