رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در چهارصد دستگاه تهران

۶۵متر مغاز با پنج دهنه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در چهارصد دستگاه
۶۵متر مغاز با پنج دهنه
مغازه ۵۰ متر بحر اصلی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در چهارصد دستگاه
۸۰ متر ( زیر همکف)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در چهارصد دستگاه
۸۰ متر ( زیر همکف)
آپارتمان موقیعت اداری بر خ اصلی
ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان موقیعت اداری بر خ اصلی
50متر مغازه تجاری با سقف بلند
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
60متر انباری تمیز تخلیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در چهارصد دستگاه
اجاره مغازه ۱۶ متری پیروزی بروجردی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چهارصد دستگاه
اجاره مغازه ۱۶ متری  پیروزی بروجردی
مغازه میوه فروشی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در چهارصد دستگاه
مغازه میوه فروشی
اجاره اتاق ۱۰متری در باشگاه ورزشی بانوان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در چهارصد دستگاه
اجاره اتاق ۱۰متری در باشگاه ورزشی بانوان
مغازه ۱۸ متری دو نبش،پیروزی میدان بروجردی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در چهارصد دستگاه
اجاره آپارتمان ۶۵ متری دو خواب، با موقعیت اداری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چهارصد دستگاه
اجاره آپارتمان ۶۵ متری دو خواب، با موقعیت اداری
۸۰متر واضحی فرد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چهارصد دستگاه
دفترسند اداری۵۰تا۱۱۵متر کلیدنخورده بَرِخیابان اصلی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۴ هفته پیش در چهارصد دستگاه
دفترسند اداری۵۰تا۱۱۵متر کلیدنخورده بَرِخیابان اصلی
بعدی