رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در اسکندری تهران

اسکندری جنوبی کیوان ۴۰ متر مغازه با پارکینگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اسکندری
اسکندری جنوبی کیوان ۴۰ متر مغازه با پارکینگ
90 متر اسکندری جنوبی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اسکندری
90  متر اسکندری جنوبی
مغازه ۳۱ متر ،
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اسکندری
۱۰۰متر سند اداری ۲۰ متر تابلو خور
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اسکندری
قابل تبدیل دفتر نسخه قدیمی.
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اسکندری
اجاره آپارتمان دو خوابه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در اسکندری
اسکندری شمالی ،فرصت ۴۰متر خوش بر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اسکندری
مغازه جهت اجاره تهیه غذا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اسکندری
مغازه ۹۸ متر باستان آذربایجان امکانات کامل
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اسکندری
اسکندری جنوبی برخیابان اسکندری۱۶۰متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اسکندری
اسکندری جنوبی ۴۰ متر مغازه بر کیوان با پارکینگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اسکندری
اسکندری جنوبی ۴۰ متر مغازه بر کیوان با پارکینگ
اجاره اپارتمان 40 متری موقعیت اداری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اسکندری
۷۰متر بر اصلی اسکندری جنوبی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اسکندری
آپارتمان با سند اداری - بر فرصت شیرازی
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در اسکندری
آپارتمان با سند اداری - بر فرصت شیرازی
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اسکندری
آپارتمان موقعیت اداری فول امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اسکندری
آپارتمان موقعیت اداری فول امکانات
۱۴۵مترکف واقع دربورس نمایشگاههای اتومبیل تهران
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اسکندری
۱۴۵مترکف واقع دربورس نمایشگاههای اتومبیل تهران
26 متر مغازه اسکندری پایین جمهوری
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در اسکندری
مغازه سوپر مارکت 32متر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اسکندری
بعدی