رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در امام حسین(ع) تهران

دفتر تجاری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امام حسین(ع)
دفتر تجاری
مغازه دفتر کار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امام حسین(ع)
مغازه دفتر کار
مغازه 50متر رستوران وتهیه غذا
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام حسین(ع)
مغازه 50متر رستوران وتهیه غذا
مغازه و دفتر کار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در امام حسین(ع)
مغازه و دفتر کار
یک طبقه با درب مجزا سرنبش
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در امام حسین(ع)
دفتر اداری ۵۰ متر
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در امام حسین(ع)
دفتر اداری ۵۰ متر
آپارتمان ۸۵ متر موقعیت اداری بر میدان امام حسین
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در امام حسین(ع)
یک اتاق از یک واحد ادارى 130 مترى
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در امام حسین(ع)
میدان امام حسین(ع)خیابان ثارالله
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام حسین(ع)
مغازه ۱۷ متر داخل پاساژ
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام حسین(ع)
دفتر کار با موقعیت اداری، تجاری. ۲۰ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امام حسین(ع)
دفتر کار با موقعیت اداری، تجاری. ۲۰ متر
مغازه ۲۰ متر بر خیابان ۱۷ شهریور امام حسین و شهدا
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام حسین(ع)
مغازه ۲۰ متر بر خیابان ۱۷ شهریور امام حسین و شهدا
کارگاه تولیدی حیاطی یا انبار
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام حسین(ع)
کروکی داروخانه تجاری میدان امام حسین
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در امام حسین(ع)
مغازه ۱۰۰متری میوه فروشی بر اصلی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام حسین(ع)
۳متر غرفه در پاساژ
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام حسین(ع)
۱۸ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام حسین(ع)
۱۸ متر
مغازه اجاره ای ۱۳ متری
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در امام حسین(ع)
مغازه اجاره ای ۱۳ متری
مغازه مناسب هرشغل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام حسین(ع)
25 متر مغازه عطاری پاخور
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام حسین(ع)
25 متر مغازه عطاری پاخور
۱۰۰ متر مغازه - بر میدان امام حسین -
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام حسین(ع)
مغازه پوشاک مردانه ۶متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
مغازه پوشاک مردانه ۶متر
مغازه اجاره امام حسین
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
زیرپله بر خیابان نامجو
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
زیرپله بر خیابان نامجو
بعدی