رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در تهرانپارس شرقی تهران

خوش نقشه اپارتمان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در تهرانپارس شرقی
خوش نقشه اپارتمان
اپارتمان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
اپارتمان
اپارتمان ۳ طبقه تک واحدی ۷۵ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
85 متر 2 خواب / شیک و تمیز/ نوساز
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
85 متر 2 خواب /  شیک و تمیز/ نوساز
۵۰متر نوساز کلید نخورده
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
اپارتمان تهرانپارس 80 متری
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
80متر دوخواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
80متر دوخواب
۸۰ متری/ تک واحدی / کدخانه 183334
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
۸۰ متری/ تک واحدی / کدخانه 183334
۷۰ متری / کدخانه 523873
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
۷۰ متری / کدخانه 523873
آپارتمان ۷۵ متری تک خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
۱۱۰ متری/ نوساز / کدخانه 215678
ودیعه: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
۱۱۰ متری/ نوساز / کدخانه 215678
۸۵ متری/ نوساز / کدخانه 355654
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
۸۵ متری/ نوساز / کدخانه 355654
۷۵ متری / کدخانه 416544
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
۷۵ متری / کدخانه 416544
اپارتمان۱۱۰متر۲خواب
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
۷۵ متری/ تک واحدی / کدخانه 331643
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
۷۵ متری/ تک واحدی / کدخانه 331643
۱۰۵ متری/ نوساز / کدخانه 575326
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
۱۰۵ متری/ نوساز / کدخانه 575326
۸۰ متری/ نوساز / کدخانه 811535
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
۸۰ متری/ نوساز / کدخانه 811535
آپارتمان ۶۰ متر یک خوابه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
آپارتمان ۵۰متری ،یک خواب، غرق نور
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
آپارتمان ۵۸متری ۱خوابه شهرک شاهد
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
تهرانپارس خیابان وفادار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
تهرانپارس   خیابان وفادار
آپارتمان نوساز کلید نخورده ۸۰متر دو خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
تهرانپارس 74متر طی طبقه بالای همکف
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس شرقی
تهرانپارس 59متر فول امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس شرقی
بعدی