رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در سبلان تهران

۴۰ متری بازسازی شده
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سبلان
آپارتمان45متری تکخواب کابینت نو کف سرامیک
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
یک ربع پیش در سبلان
آپارتمان ۷۰ متری تکخواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سبلان
آپارتمان ۷۰ متری تکخواب
90 متر ، دو خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در سبلان
اپارتمان ۹۹ متری دو خواب، سبلان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سبلان
سبلان شمالی محسن آزادی نوساز فول امکانات
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در سبلان
آپارتمان60متر،2خواب،سبلان شمالی، خ داود آبادی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در سبلان
آپارتمان60متر،2خواب،سبلان شمالی، خ داود آبادی
54 متر ، تک خواب
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در سبلان
54 متر ، تک خواب
۶۵متر سبلان شمالی حسنی گلسرخ گلبرگ مجیدیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سبلان
۶۵متر سبلان شمالی حسنی گلسرخ گلبرگ مجیدیه
۷۰متر مترو سبلان شمالی حسنی گلسرخ
ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سبلان
۷۰متر مترو سبلان شمالی حسنی گلسرخ
آپارتمان ۱۴۰ متری سه خواب فول
ودیعه: ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در سبلان
آپارتمان ۱۴۰ متری سه خواب فول
سبلان شمالی۴۹متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در سبلان
سبلان شمالی۴۹متر
۳۶ متر سبلان شمالی حیدری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در سبلان
آپارتمان۶۶متری۲خوابه سبلان شمالی حسنی مجیدیه گلبرگ
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در سبلان
آپارتمان۶۶متری۲خوابه سبلان شمالی حسنی مجیدیه گلبرگ
72 متر دربست
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در سبلان
اپارتمان ۴۵‌متری ۱ خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در سبلان
اپارتمان ۴۵‌متری ۱ خوابه
65 متری سبلان شمالی دوخوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سبلان
65 متری سبلان شمالی  دوخوابه
140 متر 3 خواب تک واحدی فول در سبلان...
ودیعه: ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سبلان
140 متر 3 خواب تک واحدی فول در سبلان...
خانه دربست سبلان شمالی محسن آزادی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۳ ساعت پیش در سبلان
خانه دربست سبلان شمالی محسن آزادی
٤٣ متری فول
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۳ ساعت پیش در سبلان
٤٣ متری فول
آپارتمان۶۲متری سبلان شمالی حسنی مجیدیه گلبرگ مدنی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در سبلان
آپارتمان۶۲متری سبلان شمالی حسنی مجیدیه گلبرگ مدنی
۵۵ متر یکخوابه فول امکانات
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سبلان
۵۵ متر یکخوابه فول امکانات
۴۶متر یکخواب دارای پارکینگ /سبلان شمالی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در سبلان
۳۰۰ متر خانه دربست ۳طبقه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در سبلان
۳۰۰ متر خانه دربست ۳طبقه
بعدی