اجاره سوئیت مستقل روزانه، هفتگی، ماهیانه

بدون اتاق, تا ۵ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کاظم‌آباد
اجاره سوئیت مستقل روزانه، هفتگی، ماهیانه
۵

اجاره اپارتمان مبله شیک در پاسداران بنی هاشم

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دانیال در کاظم‌آباد
اجاره اپارتمان مبله شیک در پاسداران بنی هاشم
۶

اجاره سوییت مبله شیک در پاسداران بنی هاشم

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۹۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دانیال در کاظم‌آباد
اجاره سوییت مبله شیک در پاسداران بنی هاشم
۶

اجاره اپارتمان مبله شیک در پاسداران بنی هاشم

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دانیال در کاظم‌آباد
اجاره اپارتمان مبله شیک در پاسداران بنی هاشم
۵

کوتاه مدت سوییت مبله دوبلکس دوخواب پارکینگ

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۰۰,۴۰۰,۶۰۰,۸۰۰ تومان
نردبان شدهدر کاظم‌آباد
کوتاه مدت سوییت مبله دوبلکس دوخواب پارکینگ
۴