اجاره روزانه و کوتاه مدت در مقدم تهران

شریعتی سیدخندان* سوییت** تکخواب

بدون اتاق, تا ۲ نفر
مشاور مهتا فقیهی در مقدم
شریعتی سیدخندان* سوییت** تکخواب
۹

اقدسیه سه خواب دوخواب تکواحدی

۳ اتاق, تا ۷ نفر
مشاور مهتا فقیهی در مقدم
اقدسیه سه خواب دوخواب تکواحدی
۱۹

اچاره واجد مبله اقدسیه فول امکانات

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۰ تومان
مشاور مهتا فقیهی در مقدم
اچاره واجد مبله اقدسیه فول امکانات
۱۰

ونک شیخ بهایی شمالی دوخوابه تکواحدی فول امکانات

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۰ تومان
مشاور مهتا فقیهی در مقدم
ونک شیخ بهایی شمالی  دوخوابه تکواحدی فول امکانات
۱۵
نمایش آگهی‌ها روی نقشه