اجاره روزانه و کوتاه مدت در نواب تهران

اجاره سوییت سویت

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
اجاره سوییت سویت
۵

سوییت روزانه مبله اجاره کوتاه مدت

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۵۰,۵۰۰,۶۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محمد علی در نواب
سوییت روزانه مبله اجاره کوتاه مدت
۱۳

اجاره سوئیت سوییت مبله اجاره هتل آپارتمان

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۷۵۰,۹۵۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک هلدینگ املاک خانه در نواب
اجاره سوئیت سوییت مبله اجاره هتل آپارتمان
۹

اجاره سوییت آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
اجاره سوییت آپارتمان مبله
۱۱

اپارتمان مبله در جیحون و ولیعصر و جمهوری

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور ابراهیم در نواب
اپارتمان مبله در جیحون و ولیعصر و جمهوری
۶

اجاره آپارتمان روزانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
اجاره آپارتمان روزانه
۴

سوییت اجاره مبله روزانه کوتاه مدت پارکینگ

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۵۰,۵۰۰,۶۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محمد علی در نواب
سوییت اجاره مبله روزانه کوتاه مدت پارکینگ
۱۵

سوییت آپارتمان مبله اجاره کوتاه مدت نیم‌روزه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۵۰,۵۰۰,۶۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محمد علی در نواب
سوییت آپارتمان مبله اجاره کوتاه مدت نیم‌روزه
۱۶

مبله سویت آپارتمان روزانه نواب

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۷۰۰,۹۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک گسترش در نواب
مبله سویت آپارتمان روزانه نواب
۶

اجاره کوتاه مدت آپارتمان دوخوابه مبله فول نوساز

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شده | فوری در نواب
اجاره کوتاه مدت آپارتمان دوخوابه مبله فول نوساز
۸

اجاره سوئیت آپارتمان

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در نواب
اجاره سوئیت آپارتمان
۴

اجاره آپارتمان وسوییت مبله نواب با پارکینگ

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
اجاره آپارتمان وسوییت مبله نواب با پارکینگ
۱۷

آپارتمان مبله روزانه هفتگی ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
آپارتمان مبله روزانه هفتگی ماهانه
۵

اجاره روزانه سوییت و هتل آپارتمان مبله منزل

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۹۹۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
اجاره روزانه سوییت و هتل آپارتمان مبله منزل
۱۰

اجاره سوئیت و اپارتمان مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب

سوییت آپارتمان مبله نواب انقلاب جمهوری ولیعصر

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهمشاور سوئیت مبله در نواب در نواب
سوییت آپارتمان مبله نواب انقلاب جمهوری ولیعصر
۴

اجاره سوئیت مبله/واحد آپارتمان های روزانه جمهوری

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر نواب
اجاره سوئیت مبله/واحد آپارتمان های روزانه جمهوری
۷

اجاره سوییت.سویئت مبله.هتل آپارتمان

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۷۵۰,۹۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در نواب
اجاره سوییت.سویئت مبله.هتل آپارتمان
۸

واحد تمیز و مبله در آذربایجان

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۵۰,۷۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
واحد تمیز و مبله در آذربایجان
۱۰

سوییت آپارتمان 3 خوابه مبله جمهوری پارکینگ دار

۳ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
سوییت آپارتمان 3 خوابه مبله جمهوری پارکینگ دار
۲۰

اجاره سویت منزل خانه آپارتمان مبله نظافت روزانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
اجاره سویت منزل خانه آپارتمان مبله نظافت روزانه
۴

اجاره / روزانه هتل / آپارتمان واحد مبله و/ سوییت

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر نواب
اجاره / روزانه هتل / آپارتمان واحد مبله و/ سوییت
۱

اجاره واحد سوییت شیک مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نواب
اجاره واحد سوییت شیک مبله
۱۳

اجاره هتل آپارتمان/اتاق/سوییت/مبله/روزانه مولوی

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر نواب
اجاره هتل آپارتمان/اتاق/سوییت/مبله/روزانه مولوی
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه