آشپز ایرانی

حداکثر ۳۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر نیلوفر

همکار میوه فروشی ایرانی یا افغانی

پرداخت روزانه با بیمه
۲۲ ساعت پیش در نیلوفر

ظرفشور کافه رستوران

پرداخت ماهانه
دیروز در نیلوفر

کارمند فروش رستوران و کترینگ.

حداکثر ۲۵ تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر نیلوفر
امکان ارسال رزومه

خانم کارگر ماهر اشپزخانه

حداکثر ۲۰ تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر نیلوفر

کارگر ماهر ونیمه ماهر ساندویچی

حداکثر ۱۸ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر نیلوفر

سری زن قلیان

پرداخت ماهانه
فوری در نیلوفر

کارگر ساده.ظرفشور

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
دیروز در نیلوفر
کارگر ساده.ظرفشور

استخدام ویتر

حداکثر ۱۳ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر نیلوفر

فروش و سرویس

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شده | فوری در نیلوفر

گریلکار

حداکثر ۲۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در نیلوفر
گریلکار

استخدام پیک موتوری

پرداخت توافقی
پریروز در نیلوفر

استخدام قلیان زن

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر نیلوفر

کمک آشپز و وسط کار رستوران ایرانی‌

حداکثر ۱۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر نیلوفر

به‌یک نیروی آقای جوان نیازمندیم

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر نیلوفر

کانترکار و صندوقدار

پرداخت ماهانه با بیمه
۶ روز پیش در نیلوفر
کانترکار و صندوقدار

استخدام باریستا

حداکثر ۱۸ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۶ روز پیش در نیلوفر

کمک باریستا خانم همراه با اموزش و حقوق

پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در نیلوفر
کمک باریستا خانم همراه با اموزش و حقوق

سالن کار - ویتر- هاست

پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در نیلوفر

استخدام آشپز و پذیرای

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در نیلوفر

سالن کار.کمک اشپز و ویتر

حداکثر ۲۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در نیلوفر

فروشنده بوفه بیمارستان

پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در نیلوفر

استخدام باریستا و کمک باریستا

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر نیلوفر

کارگر ساندویچی

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر نیلوفر
کارگر ساندویچی
امکان ارسال رزومه