خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار ارومیه

در حال دریافت ...
مرغ عشق اسپانگل
توافقی
یک ربع پیش
مرغ عشق اسپانگل
سهره
توافقی
یک ربع پیش
سهره
عروس اهلی دست آموز.پر انرژی دوست داشتنی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
عروس اهلی دست آموز.پر انرژی دوست داشتنی
یه جفت مرغ عشق
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یه جفت مرغ عشق
عروس ماده کارداده
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
عروس ماده کارداده
کبک کوهی اهلی
۶۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبک کوهی اهلی
کبوتر
۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر
کبوترپرشی زمانتی
۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه عروس هلندی گلباقالی سرلاکی ۲۰ روزه
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه عروس هلندی گلباقالی سرلاکی ۲۰ روزه
قناری نر مست
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قناری نر مست
عروس هلندی گلباقالی نیمه اهلی ماده آماده اماده
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
عروس هلندی گلباقالی نیمه اهلی ماده آماده اماده
قناری فر ماده اماده
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قناری فر ماده اماده
مرغ عشق
۹۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ عشق
۶۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر دمبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر دمبی
مرغ مینا
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مرغ مینا
کبوتر پرشی
توافقی
۴ ساعت پیش
کبوتر پرشی
مرغ عشق های تخم گذار
توافقی
۵ ساعت پیش
مرغ عشق های تخم گذار
عروس هلندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
عروس  هلندی
مرغ عشق فروشی یامعاوضه
۲۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
طوطی عروس هلندی کاملا رام و دستی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
طوطی عروس هلندی کاملا رام و دستی
گبوترای پرش سنگین
جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش
گبوترای پرش سنگین
قناری سرخ
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
قناری سرخ
تک رنگ جفت مولد واقعی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
تک رنگ جفت مولد واقعی
در حال دریافت ...
بعدی