حیوانات مزرعه در ارومیه روی دیوار

لاری۹ماهه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
لاری۹ماهه
جوجه لاری
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جوجه لاری
۲۵عدد گوسفند جوان
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۲۵عدد گوسفند جوان
۵راس گوسفند یک ساله
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۵راس گوسفند یک ساله
گاو سیاه
توافقی
۴ ساعت پیش
گاو سیاه
مرغ مرندی اصل
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مرغ مرندی اصل
گاوسیمینتال
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گاوسیمینتال
قوغاز معاوضه با جوجه غاز
جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
قوغاز معاوضه با جوجه غاز
برکوسفند
توافقی
۱۱ ساعت پیش
برکوسفند
گاو هلشتاین وگوساله سمینتال
جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش
گاو هلشتاین وگوساله سمینتال
جوجه محلی یک روز سرحال
۶,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
جوجه محلی یک روز سرحال
مینیاتوری بلدرچین
توافقی
۱۲ ساعت پیش
مینیاتوری بلدرچین
قرقاول
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
قرقاول
مرغ زینتی ابریشمی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
مرغ زینتی ابریشمی
جوجه ۸ ماهه لاری
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
جوجه ۸ ماهه لاری
فروش بلدرچین
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
فروش بلدرچین
دو راس قوچ هتروزیگوت با آزمایش خون
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
دو راس قوچ هتروزیگوت با آزمایش خون
فروش چند عدد بو قلمون به
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
فروش چند عدد بو قلمون به
فروش قوغازچینی
جهت معاوضه
۱۴ ساعت پیش
فروش قوغازچینی
مرغ وخروس پاکوتاه
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
مرغ وخروس پاکوتاه
کبوتر زینتی
توافقی
۱۵ ساعت پیش
کبوتر زینتی
خروس لاری
توافقی
۱۵ ساعت پیش
خروس لاری
خریدار گوسفند شیشک
توافقی
۱۵ ساعت پیش
خریدار گوسفند شیشک
خروس پاکوتاه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خروس پاکوتاه
قبلیبعدی