انواع کلاس ها و دوره های آموزشی در یاسوج

دوخت محصولات چرمی و آموزش
یک ربع پیش
مربی راننده خانم جهت آموزش رانندگی نیاز دارم
نیم ساعت پیش
صدورمدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز
نیم ساعت پیش
صدورمدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز
کتاب های رشته تجربی
۱ ساعت پیش
کتاب های رشته تجربی
تدریس خصوصی
۱ ساعت پیش
آموزش دوخت سرویس آشپزخانه
۲ ساعت پیش
آموزش دوخت سرویس آشپزخانه
تدریس خصوصی شیمی
۳ ساعت پیش
آموزش ساخت کرم معجزه
۵ ساعت پیش
آموزش ساخت کرم معجزه
ارائه مدرک همسطح دیپلم تا دکتری براساس سوابق شغلی
۵ ساعت پیش
ارائه مدرک همسطح دیپلم تا دکتری براساس سوابق شغلی
معلم خصوصی دبستان
۶ ساعت پیش
ورود به بازار کار فنی آموزشگاه خیام
۶ ساعت پیش
اعطای مدرک معادل دیپلم تا دکتری دانش کاربردی
۷ ساعت پیش
اعطای مدرک معادل دیپلم تا دکتری دانش کاربردی
اموزش صفرتا صد دروس زبان انگلیسی،ریاضی،عربی
۷ ساعت پیش
ثبت‌نام شروع شد صفرتا100زبان باما شهرانگلیسی آرین
۷ ساعت پیش
ثبت‌نام شروع شد صفرتا100زبان باما شهرانگلیسی آرین
آموزش گیتار
۸ ساعت پیش
تدریس خصوصی ریاضی
۸ ساعت پیش
پد پولیش در مش بندی برای سنگ تراشی
۸ ساعت پیش
پد پولیش در مش بندی برای سنگ تراشی
غیرحضوری دیپلم،کاردانی،کارشناسی و ارشد همتراز بگیر
۹ ساعت پیش
غیرحضوری دیپلم،کاردانی،کارشناسی و ارشد همتراز بگیر
امتحان و تدریس
۱۰ ساعت پیش
آموزش نگارش پایان نامه و مقالات و کار دانشگاهی
۱۰ ساعت پیش
آموزش نگارش پایان نامه و مقالات و کار دانشگاهی
مشاوره ی تحصیلی
۱۷ ساعت پیش
مشاوره تحصیلی تمامه پایه ها.
۱۹ ساعت پیش
آموزش رانندگی (تخصصی و تضمینی)
۱۹ ساعت پیش
آموزش رانندگی (تخصصی و تضمینی)
تدریس ریاضیات
۲۰ ساعت پیش
بعدی