خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در یزد

در حال دریافت ...
منزل فروشی با امکانات کامل
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اپارتمان ۹۳ متری باران
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان صفائیه
توافقی
۹ ساعت پیش
آپارتمان  صفائیه
آپارتمان بهار صفاییه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان بهار صفاییه
اپارتمان فرهنگیان فروش یا معاوضه شهرک رزمندگان
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰ متری شیک بلوار فضیلت
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
واحدمجتمع کریستال بلوار امام حسین 85 متر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
آپارتمان ۲۱۷ متری کوچه شرق
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
آپارتمان ۲۱۷ متری کوچه شرق
اپارتمان ۷۰متری فروشی رزمندگان
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اپارتمان ۷۰متری فروشی رزمندگان
آپارتمان بهاران جدید113متری واقع در صفاییه
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
آپارتمان فرهنگ ٦
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
آپارتمان فرهنگ ٦
آپارتمان کلید نخورده بلوار جمهوری کوچه شرق
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
آپارتمان کلید نخورده بلوار  جمهوری کوچه شرق
اپارتمان 120 متری صفائیه
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
مسکن جوانان
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان صفائیه احمدی روشن
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
اپارتمان بهار مهراوران٦٨ متری
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان صدمتری صفاییه ، اطلسی ، شیک
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان صدمتری صفاییه ، اطلسی ، شیک
اپارتمان امام علی 105 متر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
اپارتمان ارام دوخواب ۷۷متری مدرس
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
اپارتمان ارام دوخواب ۷۷متری مدرس
آپارتمان مانا 95 متر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
آپارتمان اندیشه
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
فروش آبارتمان همکف بهاران جدید170 متری صفاییه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
اپارتمان شیک میدان مدرسی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
اپارتمان ۱۰۰ متری بهاران قدیم
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
در حال دریافت ...
قبلیبعدی