خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در یزد

فروش آپارتمان شمشاد مهرآوران
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
فروش  آپارتمان شمشاد مهرآوران
احمدی روشن 120متری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
احمدی روشن 120متری
خانه سه طبقه هرطبقه راه جدا باامکانات جدا
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
خانه سه طبقه هرطبقه راه جدا باامکانات جدا
آپارتمان امین 4 شیک و نوساز
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
آپارتمان امین 4 شیک و نوساز
اپارتمان پشت پارک هفت تیر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اپارتمان پشت پارک هفت تیر
آپارتمان ۷۵ متری خلیج فارس
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان ۷۵ متری خلیج فارس
110 متری شهرک رزمندگان سند آماده انتقال
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
110 متری شهرک رزمندگان سند آماده انتقال
آپارتمان128متری شخصی ساز محدوده حافظ
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان۱۶۵متری ،بلوارجمهوری، کوچه شهری
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان۱۶۵متری ،بلوارجمهوری، کوچه شهری
اپارتمان استانداری شهرک رزمندگان ۱۰۷ متری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان بلوار جمهوری کوچه یاسمن (مهنور)
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان بلوار جمهوری کوچه یاسمن (مهنور)
فروش آپارتمان سپهر آزادشهر فلکه چهارم
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان ۶۸ متری صفاییه
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان ۶۸ متری صفاییه
اپارتمان 98 متری خلیج فارس
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان پاسارگاد شهرک رزمندگان
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان پاسارگاد شهرک رزمندگان
اپارتمان شاهدیه
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
تعویض آپارتمان 90متری با منزل مسکونی سند دار
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
آپارتمان ۸۷متری بارانا
توافقی
۱۲ ساعت پیش
اپارتمان ۹۰ متری فرهنگیان تفت
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
آپارتمان105 متری فرهنگ6
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
اپارتمان ۷۵ متری فیروزه میدان اطلسی
توافقی
۲۳ ساعت پیش
آپارتمان ۸۰ متری آزادشهر
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
آپارتمان مسکن جوانان
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
آپارتمان ۹۸ متری خلیج فارس
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
قبلیبعدی