رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در یزد

خانه طبقه بالا110متری ازادشهر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خانه طبقه بالا110متری ازادشهر
نیم طبقه 160 متری نگارستان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
نیم طبقه 160 متری نگارستان
طبقه بالا ۱۰۰مترقاسم آباد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
طبقه بالا ۱۰۰مترقاسم آباد
نیم طبقه فوق شیک بلوار جوان
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
نیم طبقه فوق شیک بلوار جوان
نیم. طبقه صفاییه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
نیم. طبقه صفاییه
نیم طبقه شیک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
نیم طبقه شیک
زیرزمین مسکن پشت درمانگاه۹
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زیرزمین مسکن پشت درمانگاه۹
طبقه بالامسکن وشهرسازی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
طبقه بالامسکن وشهرسازی
منزل طبقه بالا 120متری خامنه ای
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
منزل طبقه بالا 120متری خامنه ای
زیرزمین دربست بلوارفرودگا کوچه 60
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زیرزمین دربست بلوارفرودگا کوچه 60
زیرزمین اکرمیه پشت دادگستری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زیرزمین اکرمیه پشت دادگستری
خانه اجاره ای زیرزمین بلوارشهیددشتی کوچه 81
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خانه اجاره ای زیرزمین بلوارشهیددشتی کوچه 81
زیرزمین بلوار دشتی کوچه هشتاد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زیرزمین بلوار دشتی کوچه هشتاد
پیلوت صفر کلید نخورده امام علی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
پیلوت صفر کلید نخورده امام علی
ب مدرس شهرک بهاران زیر زمین
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ب مدرس شهرک بهاران زیر زمین
نیم طبقه اطلسی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
نیم طبقه اطلسی
طبقه بالا م امام حسین بلوار کوثر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
طبقه بالا م امام حسین بلوار کوثر
نیم طبقه بلواردانشجو150متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
نیم طبقه بلواردانشجو150متر
نیم طبقه ۱۷۰ متری مهراوران
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
نیم طبقه ۱۷۰ متری مهراوران
خانه خیابان کاشانی کوچه علوی علوی 11
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
خانه خیابان کاشانی کوچه علوی علوی 11
۸۵متر همکف
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۸۵متر همکف
زیرزمین سالنی ۴۵ متر
ودیعه: ۴ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زیرزمین سالنی ۴۵ متر
منزل مسکونی رهن واجاره دربست
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
منزل مسکونی رهن واجاره دربست
خونه اجاره فول تمیز تمیز خ انقلاب امیر اباد
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
خونه اجاره فول تمیز تمیز خ انقلاب امیر اباد
قبلیبعدی