استخدام و کاریابی | آشپز | استخدام در رستوران و فست فود | کاریابی کافی شاپ |دیوار زابل

استخدام فروشنده
۸ ساعت پیش
شاگرد ساندویچی
فوری
نیروی کار ابزارالات نیاز مندیم
فوری
نیازمند دو الی سه نفر کارگر ماهر نانوایی تنوری
۲۱ ساعت پیش
نیازمند دو الی سه نفر کارگر ماهر نانوایی تنوری
استخدام فروشنده خانم جهت کار داخل پوشاک زنانه
دیروز
اوستاکارپیتزاوساندویچ
پریروز
اوستاکارپیتزاوساندویچ
زن یامردفرقی ندارد.شاگردرستوران
پریروز
به شاطر و خمیرگر خانم یا آقا نیازمندیم
پریروز
فروشنده اقا
۳ روز پیش
کبابی پاچینی فست فود غذای بیرون بر
۳ روز پیش
دو نفر نیروی مرد فوق دیپلم کار در فروشگاه و انبار
۴ روز پیش
شاطر
۵ روز پیش
یک نفر خمیرگیر مرد نانوایی
۵ روز پیش
به یک آشپز ماهر مرد نیازمندیم
۵ روز پیش
نیاز مند شاگرد
۶ روز پیش
کار در فروشگاه افق کورش
۶ روز پیش
آشپز تخته کار
هفتهٔ پیش
شاطر و خمیرگیر ماهر
هفتهٔ پیش
به یک کمک آشپز (مرد) نیازمندیم
هفتهٔ پیش
نیازمند شاطر و خمیرگیر واسع نانوایی محلی
هفتهٔ پیش
استا کار وارد به دیوار نویسی تبلیغات
هفتهٔ پیش
استا کار وارد به دیوار نویسی تبلیغات
پذیرش نیروی کار کافه کبابی
هفتهٔ پیش
استخدام نیرو جهت کار در سِروُکافه
هفتهٔ پیش
استخدام نیرو جهت کار در سِروُکافه
پیک موتوری
هفتهٔ پیش
بعدی