قیمت صفر انواع کی‌ام‌سی در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

کی‌ام‌سی T8

ساخت ۱۳۹۹

+۰.۱۰%

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

+۰.۱۰%


کی‌ام‌سی K7

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


کی‌ام‌سی T8

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۹۳%

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۹۳%


کی‌ام‌سی K7

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


کی‌ام‌سی T8

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع کی‌ام‌سی


۰۲/۳۱
۰۳/۰۱
۰۳/۰۲
۰۳/۰۳
۰۳/۰۴
۰۳/۰۵
۰۳/۰۶
امروز
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰

آگهی‌های کی‌ام‌سی در دیوار